Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку ІТ - індустрії»