Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Державні іспити у студентів, які закінчують навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр