Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Закінчення екзаменаційної сесії у студентів, які навчаються на другому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр