Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Закінчується екзаменаційна сесія у студентів Центру заочної та дистанційної освіти ХНЕУ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст