Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Проходить набір студентів ХНЕУ, які бажають навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу на базі НТУ «ХПІ»