Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Результати IV студентського наукового форуму за фахом «Економіка» за ОПП «Економіка підприємства»