Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця державним вимогам щодо акредитації першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія»