Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

CED–2018 Мiжнародна наукова щорiчна конференцiя 31 травня – 1 червня 2018 р. в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця