Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ХНЕУ бере участь в міжнародному освітньому проекті «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів»