Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»