Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ValoStartup Students Meetup #1 «Розробка інтернет магазину за технологією JAM stack»