Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Міжкафедральний захист дипломних робіт бакалаврів за напрямом дослідження «Формування іміджу та бренду університету»