Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ПОСТ-РЕЛІЗ Щорiчної Мiжнародної наукової конференцiї CED–2017 у ХНЕУ ім. С. Кузнеця