Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти». Підсумки роботи секції 3 «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку підприємств»