Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»