Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» (м. Полтава)