Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Запрошуємо на співбесіди щодо вступу на франко-українську магістерську програму «Бізнес-інформатика» (30-31 травня 2017 року)