Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

30-31 березня відбулась міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»