Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Колектив професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи ХНЕУ ім. С. Кузнеця прийняв участь у підготовці проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік