Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Міжкафедральний захист дипломних робіт освітнього ступеня «магістр» спеціальностей «Фінанси і кредит» і «Банківська справа»