Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

CED–2017 Мiжнародна наукова щорiчна конференцiя 1-2 червня 2017 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця