Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В університеті розпочався захист магістерських дипломних робіт студентами відповідних спеціальностей