Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

КРУГЛИЙ СТІЛ «Формування системи взаємовідносин роботодавців та фахівців»