Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Лекція «Бюджетування на виробничому підприємстві» для студентів факультету економіки і права