Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Лекція з вчителями шкіл м. Харкова з питань впровадження і використання системи дистанційного навчання (СДН) Moodle в навчальному процесі