Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ЕРАЗМУС+ MASTIS: обговорення компетентностей магістрів з інформаційних систем