Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Навчання на магістерській програмі «Бізнес-адміністрування» на заочній формі англійською мовою