Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. Семена Кузнеця відбудеться вебінар за магістерськими програмами кафедри фінансів