Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Успішне проходження акредитації кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки зі спеціальності 8.18010013 «Управління проектами»