Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Яскравий виступ студентів факультету «Консалтинг і міжнародний бізнес» на конкурсі «Студвесна-2016»