Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Студентка факультету Міжнародних економічних відносин напряму підготовки «Міжнародна економіка» перемогла на Всеукраїнській Олімпіаді з дисципліни «Міжнародна економіка»