Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток європейського простору очима молоді: економічний, соціальний та правовий аспекти»