Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Нагородження викладачів, студентів і аспірантів факультету «Консалтинг і міжнародний бізнес» на раді факультету