Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Початок установчої сесії у студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на другому курсі