Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся вузівський студентський конкурс ораторів «Свобода-Справедливість-Рівність як метадискурс соціальної науки»