Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ВІДКРИТТЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА 85-а РІЧНИЦЯ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ