Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління та державна служба», присвячена 85-річчю ХНЕУ ім. С. Кузнеця