Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Увага! У 2015 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця оголошує прийом на 1 курс магістратури за новою спеціальністю «Управління проектами» на денну та заочну форму навчання (за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб).