Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Яскравий виступ студентів факультету «Облік і аудит» у конкурсі «КВК-2015»