Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»