Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Міжнародна відеоконференція «Вимірювання та моделювання в управлінських науках» в ХНЕУ ім.С.Кузнеця