Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Гендерні дослідження».