Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Другий міжфакультетський турнір з управління економічними процесами на підприємстві та в ринковому середовищі