Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів (НТ САД) ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводить турнір економістів