Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Всеукраїнськa науково-практичнa конференція молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми фінансового контролю: теорія, практика, сучасні рішення»

Конференцію було проведено при підтримці: Державної фінансової інспекції в Харківській області, Територіального управління Рахункової палати України по Харківській, Полтавській та Сумській областям, Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Територіального управління Аудиторської палати України в Харківській області, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Харківській області Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів