Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Отримати професійні сертифікати

Підтвердити якість набутих знань та отриману професійну компетентність професійними сертифікатами (1С, Парус).