Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Співпрацювати з викладачами високого наукового рівня та педагогічної кваліфікації,

якість і компетентність яких підтверджена вченими званнями та ступенями, державними нагородами, міжнародними грантами, сертифікатами, публікаціями в провідних світових виданнях.