Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Здійснювати самонавчання та удосконалення фахових компетенцій

із застосуванням системи електронних ресурсів та засобів навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця;