Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Здобути європейський магістерський ступінь
на спільних програмах, пройти піврічне стажування за кордоном та отримати диплом магістра провідних західних університетів: Франція (Бізнес-інформатика, Туризм), отримати міжнародну наукову ступінь доктора філософії (PhD) під подвійним керівництвом вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця та університетів-партнерів.
To study in a foreign language
fully in the framework of separate specialities and Master programmes, or partially on the choice of MINORS, MAJORS, MAG-MINORS and in separate groups within basic academic disciplines. Fully in the framework of separate specialities and Master programmes
Проходити безперервну комп’ютерну підготовку на бакалавраті та магістратурі
з 1 по 6 курс; навчатися в Майкрософт ІТ-Академії, Центрі компетенцій компанії IBM з отриманням міжнародних професійних сертифікатів;
Вивчати на високому рівні іноземні мови
протягом всього навчання та у літніх мовних школах, отримати Кембриджський міжнародний сертифікат;
Набути здатність до працевлаштування в конкурентному ринковому середовищі
завдяки сталим зв’язкам ХНЕУ ім. С. Кузнеця з підприємствами, ґрунтовній технологічній підготовці, практичному навчанню на реальних задачах;
Отримати професійні сертифікати
Підтвердити якість набутих знань та отриману професійну компетентність професійними сертифікатами (1С, Парус).
Співпрацювати з викладачами високого наукового рівня та педагогічної кваліфікації,
якість і компетентність яких підтверджена вченими званнями та ступенями, державними нагородами, міжнародними грантами, сертифікатами, публікаціями в провідних світових виданнях.
Використовувати найсучасніші інформаційні ресурси та програмне забезпечення,
розвинену високотехнологічну бібліотечно-інформаційну систему, безкоштовний необмежений швидкісний Wi-Fi доступ до Інтернету в учбових корпусах та гуртожитках;
Здійснювати самонавчання та удосконалення фахових компетенцій
із застосуванням системи електронних ресурсів та засобів навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Попередні12Наступнi