Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Що таке Світовий Банк?

The World Bank Innovative Knowledge Center Центр іноваційних знань Світового Банку

 

Що таке Світовий банк?
Світовий банк створено у 1944 році як Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Коли він розпочинав свою діяльність, спрямовану на прискорення ліквідації наслідків Другої світового війни, до його складу входило 38 країн. З того часу їх кількість зросла до 184 – це майже усі країни світу.
Світовий банк не є “банком” у загальному розумінні цього слова, це міжнародне співтовариство країн або “акціонерів”, які мають своїх представників у Раді виконавчих директорів. Ці представники визначають політику Банку і здійснюють нагляд за його діяльністю.
Світовий банк має представництва у 100 країнах, і кількість його штатних працівників налічує приблизно 10,600 в усьому світі. Потужним джерелом енергії Банку є багатий міжнародний досвід його працівників.
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ СВІТОВИЙ БАНК?
Світовий банк підтримує зусилля країн, спрямовані на інвестування капіталу у людські ресурси шляхом будівництва шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води та електроенергії, формування орієнтованих на розвиток урядів та захисту довкілля.
Ми здійснюємо цю діяльність спільно з урядами і представниками місцевих громад для розробки стратегії, яка пристосована до потреб та умов кожної країни.
Банк надає консультації і позики для впровадження конкретних проектів. В минулому фінансовому році Банк надав своїм країнам-членам допомогу у сумі $18,5 млрд. ($11,2 млрд. у коштах МБРР і $7,3 млрд. у коштах МАР) для фінансування 99 проектів МБРР і 141 проекту МАР.
ЩО ТАКЕ ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ?
В міру зростання кількості країн-членів і зміни потреб Світовий банк збільшував свою мережу, і нині вона охоплює п’ять різних організацій, які разом утворюють Групу Світового банку:
  • Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надає допомогу країнам з середнім рівнем доходу. Більшість своїх коштів МБРР одержує шляхом продажу облігацій на міжнародних ринках капіталу.
  • Міжнародна асоціація розвитку (МАР) підтримує найбідніші країни з доходом на душу населення не більше, ніж $885, яким вона надає безвідсоткові позики, технічну допомогу та консультації з питань політики.
  • Міжнародна фінансова корпорація (МФК) сприяє розвитку країн-клієнтів шляхом фінансування інвестицій у приватний сектор.
  • Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) заохочує іноземні інвестиції шляхом надання гарантій іноземним інвесторам на покриття збитків, спричинених некомерційними ризиками у країнах, що розвиваються, створюючи, таким чином, сприятливі можливості для інвестицій у цих країнах.
  • Міжнародний центр врегулювання спірних питань щодо інвестицій (МЦВСПІ) забезпечує інструменти для врегулювання шляхом погоджувальних або арбітражних процедур спірних питань щодо інвестицій між іноземними інвесторами та країнами-одержувачами інвестицій.
СВІТОВИЙ БАНК ОПІКУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ПИТАННЯМИ КРЕДИТУВАННЯ
База даних Банку про розвиток завжди була важливим елементом його допомоги країнам-клієнтам.
Група економічного розвитку Банку, очолювана старшим економістом, здійснює дослідження, які інформують про роботу Банку, що охоплює широке коло питань, зокрема, екологію, середовище для інвестицій тощо.
У кожній країні працівники Банку виконують економічний аналіз, на основі якого здійснюється більша частина роботи Банку.
Отже, Світовий банк не лише надає фінансову підтримку, а являє собою глибоке джерело інформації про питання розвитку. Розповсюдження цієї інформації серед країн-клієнтів є одним з основних принципів місії Банку.
ХТО Є ПАРТНЕРАМИ СВІТОВОГО БАНКУ?
Основні партнери Світового банку – це уряди і населення його країн-членів. Разом з тим Банк – це єдина організація в світі, що допомагає країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються, шляхом надання позик або грантів. Наприклад, у різних частинах світу – в Африці, Азії, у Карибському басейні, Європі та Південній Америці – існують банки регіонального розвитку. Деякі комерційні банки також позичають кошти країнам, що розвиваються. В останні роки заборгованість більшій частині цих банків стала важким фінансовим тягарем. Заможні країни мають державні установи, які допомагають країнам, що розвиваються, шляхом надання позик і грантів.
ООН та інші організації
такі як ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН та ЮНЕСКО також допомагають країнам, що розвиваються. Багато приватних неприбуткових організацій та релігійних фундаційфінансують проекти розвитку в усьому світі. Світовий банк співпрацює з більшістю цих організацій, і деякі свої проекти фінансує разом з ними.
ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ СВІТОВИМ БАНКОМ ТА МВФ?
Світовий банк не слід плутати з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), який також було засновано під час Бреттон-Вудської конференції в 1944 році. Попри те, що функції МВФ доповнюють функції Групи Світового банку, в організаційному плані це абсолютно автономна організація. Якщо Світовий банк надає допомогу країнам, що розвиваються, МВФ спрямовує свою діяльність на стабілізацію міжнародної монетарної системи і здійснює моніторинг світових валют.
Він підтримує упорядковану систему надходжень і платежів між країнами, що мають різні валюти, валютні курси та державну політику.
Кiлькiсть переглядів: 10907